பிறப்பு : 31/12/1969
இறப்பு : 31/12/1969

Event Details

பார்வைக்கு
Details Friday, 03 Jan 2020 3:00 PM - 5:00 PM Saturday, 04 Jan 2020 3:00 PM - 5:00 PM Sunday, 05 Jan 2020 3:00 PM - 5:00 PM Wednesday, 08 Jan 2020 3:00 PM - 5:00 PM Thursday, 09 Jan 2020 12:30 PM - 1:30 PM
Address PFG - Services Funeraires 65 Rue Henri Barbusse, 95100 Argenteuil, France
திருப்பலி
Details Thursday, 09 Jan 2020 2:15 PM - 4:00 PM
Address Paroisse Notre-Dame de Lourdes 60 Avenue Jean Jaurès, 95100 Argenteuil, France ஆலயத்திற்கு செல்வதற்கான இலகுவான பாதையும் வாகனத்தரிப்பிடமும் 9 Rue du Moulin Sarrazin 95100 Argenteuil France
நல்லடக்கம்
Details Thursday, 09 Jan 2020 4:00 PM
Address Cimetière du Val Notre Dame 121 Rue de Rochefort, 95100 Argenteuil, France

Share This Post

0 Comments - Write a Comment

Your Comment